Zo zasadnutia Komisie pre predškolskú výchovu

Výbor pre vzdelávanie a Výbor pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM ako spoločný projekt organizuje prednášky o zapisovaní priezvísk v úradných dokumentoch. Na začiatku školského roka sa táto téma našla na dennom poriadku aj na zasadnutí Komisie pre predškolskú výchovu, ktorá zasadala v báčskopetrovskej škôlke 23. septembra t.r. O transkripcii priezvísk hovorila univerzitná profesorka z Filozofickej fakulty v Novom Sade prof. Dr. Anna Makišová.

predskolou 002

Na stretnutí za zúčastnili 22 vychovávateľky zo Selenče, Pivnice, Báčskeho Petrovca, Kulpína,  Hložian, Lalite. Záverom predsedníčka Združenia slovenských vojvodinských vychovávateľov, Božena Levárska, hovorila o činnosti Združenia a Alenka Repac predstavila projekt Slovenčina rastie v mojom srdiečku, ktorý naštartuje od októbra t.r. na novosadských materských školách ako alternatívny program vyučovania slovenčiny pre deti predškolského veku.

predskolou 003