Letí pieseň letí 2014

Dom kultúry 3. októbra z Kovačice v spolupráci s Ústavom pre kultúru vojvodinských Slovákov vyzýva skladateľov, upravovateľov, textárov a interpretov, aby sa zúčastnili 16. festivalu populárnej hudby pre deti Letí pieseň letí 2014, ktorý sa uskutoční 07. decembra 2014.

Podmienky účasti na festivale sú:

Autori môžu na festival poslať najviac dve skladby, ktoré sú hudobným obsahom a textom primerané festivalu pre deti;
Texty skladieb a ich interpretácia majú byť v slovenskom jazyku;
Skladby na festivale interpetujú deti do 14. rokov;
Autori skladieb sú povinní do 10. októbra 2014 zaslať notový materiál s textom, prípadne audio nahrávku skladby na adresu:

DOM KULTÚRY 3. OKTÓBRA
ul. M.Tita 46, 26210 Kovačica
s poznámkou: Prihláška na festival Letí pieseň letí 2014.
alebo e-mailom na adresu :   dkulture@gmail.com, prípadne faxom na 013 661-112  

Prihlášku si možno stiahnúť na web stránke Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.
Ďalšie informácie o Festivale Letí, pieseň letí možno získať na číslach        
013 660-666
062 8850 816 Ján Marko
062 8850 813 Želimir Bartoš
062 8850 817 Emil Nemček

alebo v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov na 021/54 55 70 a 021/54 55 71.

>>PRIHLÁŠKA<<