Prezentácia zborníka žiackych prác Čo dokáže pekné slovo

Dňa 10. októbra 2014 v miestnostiach týždenníka Hlas ľudu v Novom Sade bola uskutočnená prezentácia zborníka žiackych prác Čo dokáže pekné slovo. Spoločne ho vydali Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Novinovo-vydavateľská ustanovizeň Hlas ľudu za finančnej pomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

zbornik 002

Do zborníka boli zaradené žiacke práce odmenené na literárnom súbehu Čo dokáže pekné slovo, ročníky 2011, 2012 a 2013. Súbeh určený žiakom základných a stredných škôl každoročne vypisuje Komisia pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru spolu s Výborom pre vzdelávanie Národnostnej rady a Slovenským vydavateľským centrom s cieľom podnietiť mladých začínajúcich autorov.

zbornik 003

Publikáciu predstavili zostavovateľ Martin Prebudila, riaditeľ Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu Samuel Žiak a šéfredaktor mládežníckeho časopisu Vzlet Stevan Lenhart. Pri tejto príležitosti sa prihovorila aj predsedníčka Národnostnej rady Anna Tomanová Makanová, ktorá vyzdvihla úsilie Národnostnej rady o zachovávanie, motivovanie a edukáciu mladých ľudí tak v literatúre ako aj vo všetkých oblastiach kultúrneho života tunajších Slovákov.
            
Publikácia vyšla v náklade 1.700 výtlačkov, ako príloha mládežníckeho časopisu Vzlet bude distribuovaná do všetkých slovenských základných a stredných škôl.