Štipendisti kovačického gymnázia

Na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici pri oslave Dňa školy 8. októbra 2014 predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová odovzdala najúspešnejším žiakom, ktorí navštevujú vyučovanie po slovensky, rozhodnutie o štipendiu v zmysle finančnej pomoci pri zabezpečení učebníc a cestovných trovov na jeden školský rok. Nositeľmi štipendia sa stali:

  • Rebeka Majdlíková z Padiny
  • Hana Čížiková z Kovačice
  • Martina Čížiková z Kovačice
  • Stefana Nemogová z Padiny
  • Anna Tomášiková z Kovačice
  • Ásia Elshekhová z Padiny
  • Anna Andrea Holíková z Kovačice
  • Aneta Šipická z Kovačice
  • Gabriela Šimeková z Padiny
  • Anna Mária Babincová z Kovačice

 V rámci osláv Dňa školy z projektu NRSNM Gymnáziu v Kovačici bola udelená interaktívna tabuľa zabezpečená z prostriedkov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

stip kov 002

stip kov 003