Divadelná edukácia a dramatické prvky vo výučbe

V dňoch od 10. do 12. októbra 2014 v Báčskom Petrovci prebiehali súčasne dva semináre: Divadelná edukácia pre hercov ako projekt Výboru pre kultúru NRSNM a seminár Výboru pre vzdelávanie NRSNM Dramatické prvky a techniky v metodológii výučby.

divedu 002

Zúčastnilo sa ho osemnásť učiteľov triednej a odbornej výučby zo základných škôl zo Starej Pazovy, Šídu, Aradáča, Padiny, Kysáča, Hložian, Báčskej Palanky, Báčskeho Petrovca, Selenče a Nového Sadu. Keďže niektorí z frekventantov seminára pracujú i v rámci divadelných odbočiek na školách, jedným z cieľov edukácie bolo predovšetkým vzbudiť záujem o zvýšenie divadelnej činnosti u žiakov.

divedu 003

Význam seminára zároveň spočíva i v skvalitnení samotného procesu výučby využitím dramatických prvkov a techník v spôsobe realizácie, prezentácie a hodnotenia bežných metodických jednotiek.

divedu 004

V realizácii seminára sa zúčastnili odborníci z oblasti divadelného umenia – herec Srbského národného divadla v Novom Sade Miroslav Fábry, režisér Ján Makan, učiteľka slovenčiny a herečka Anna Kovárová a psychologička na Základnej škole Jána Kollára Kristína Šusterová.

Tento projekt podporil Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.