Pozvanie pre účasť na 49. Stretnutí v pivnickom poli

NRSNM a SKUS PIVNICA ako spoluzakladatelia si Vás dovoľujú vyzvať aby ste brali účasť na dlho očakávanom 49. medzinárodnom festivale spevákov sólistov pôvodných slovenských ľudových piesní Stretnutie v pivnickom poli, ktorý bude prebiehať  v netradičnom termíne a to od   14. – 16. novembra 2014 v Pivnici.

Prihlášky s presnými uvedenými údajmi pre dvoch spevákov (z jednej osady – štátu) potrebné je zaslať na našu adresu do  29. septembra 2014 r. Pre jedného speváka potrebné je prihlásiť 4 (štyri) pesničky a na dole uvedenú adresu zaslať notový záznam alebo audio nahrávku a texty piesní. Pripomíname Vám aby ste prihliadali na pôvodnosť piesní, ktoré reprezentuje Vaše prostredie – región v rozličných tempách (pomalé – mierne/rýchle) a podľa možnosti aby ste neprihlasovali už predvedené pesničky z minulých ročníkov festivalu (v prílohe zoznam všetkých doteraz predvedených piesní).
 
Právo účasti Stretnutia  majú speváci veku starší 16 rokov a jeden spevák má právo účasti najviac 3 krát. Všetci speváci na koncertoch záväzne  musia vystupovať v ľudovom kroji zo svojho prostredia.

Organizátor Stretnutia  SKUS PIVNICA pre všetkých účastníkov zabezpečuje ubytovanie a stravu na celú dobu pobytu. Účastníkom festivalu cestovné hradí vysielajúca strana.
          

>> PRIHLÁŠKA <<

>> PROGRAM <<

>> ZOZNAM PIESNÍ <<

Prihlášky možno zaslať a potrebné informácie kontaktovať na adrese:

SKUS PIVNICA
21469  Pivnica, Vojvodinská 82, Srbsko                    
Tel./fax:  +381 (0)21 756-098
Mob.:      +381 (0)64 122 74 18
e-mail:  gvelentin@open.telekom.rs, skudpivnice@hallsys.net     

Tešiac sa Vašej účasti všetko dobré Vám prajú,

Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová vr.
Predseda SKUS PIVNICA Valentín Michal Grňa v.r.