Štipendisti žiackeho domova v Báčskom Petrovci

Na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci pri oslave Dňa školy 3. októbra 2014 predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová odovzdala najúspešnejším žiakom, ubytovaným v žiackom domove, rozhodnutie o štipendiu v zmysle bezplatného pobytu v žiackom domove na jeden školský rok. Nositeľmi štipendia sa stali:

  • Vladimír Vaňa Valent zo Selenče
  • Tabita Vágalová z Pivnice
  • Anna Berédiová zo Selenče
  • Vladislav Uhlík z Bingule
  • Božena Omastová z Padiny

V rámci osláv Dňa školy  z prostriedkov NRSNM Gymnáziu v Báčskom Petrovci bolo podporené vydávanie Pamätnice pri príležitosti osláv 95. výročia založenia a darované boli  knihy do žiackej knižnice.

stipendisti 002

stipendisti 003