Po 33. Zlatom kľúči

Dňa 20. októbra 2013 v Dome kultúry v Selenči po 33. raz sa uskutočnil ďalší ročník Festivalu slovenskej populárnej hudby Zlatý kľúč. Otvoril ho minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušan Čaplovič, ktorý práve od 20. do 22. októbra pobudol na pracovnej návšteve v našom štáte.

Bola to zároveň príležitosť, aby predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová z príležitosti 10. výročia NRSNM pánu ministrovi Čaplovičovi odovzdala osobitnú Cenu NRSNM za jeho mimoriadny prínos a podporu pri rozvoji a zveľaďovaní Národnostnej rady. Z príležitosti tohto istého výročia pán minister v mene Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky prijal aj striebornú plaketu. V pokračovaní sa prihovoril i predseda Obce Bač Ognjen Marković a prítomní boli aj predstavitelia z APV, z inštitúcií z oblasti kultúry, tiež z Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade a i.

DSC 0161

Čo nám však priniesol samotný festival? Predovšetkým trinásť nových skladieb v žánri populárnej hudby. Spevákov sprevádzal orchester pod vedením Samuela Kováča, odborná porota pracovala v zložení Tanja Banjanin, Ervin Malina a Milina Sklabinská a moderátorkou bola Adela Obšustová.

DSC 0145

Podľa mienky odbornej poroty víťaznou skladbou sa stala pieseň Neváhaj autora a textára Samuela Kováča, ktorú zaspievala Marta Gažová. Autor tejto skladby získal dve sošky – tzv. Zlatý kľúč a sochu NRSNM, dielo umelkyne Miry Brtkovej.

Kovac

Druhú cenu získala skladba Kolotoč života autora Miroslava Zvaru, text napísala Anita Jonášová Mišićová a predniesol ju Miroslav Hemela. Tretiu cenu získala skladba Jaroslava Glózika Prečo na teba spomínam, ktorý urobil hudobnú úpravu, text a pieseň aj interpretoval. Cenu za interpretáciu získala Anna Zorňanová. Texty tohtoročných skladieb hodnotila Zdenka Valentová Belić, predsedníčka VPK NRSNM, a Cenu za text dostala Mária Turanská za pieseň Na dlani.

1

Festival prostredníctvom priameho prenosu RTV mohli sledovať aj diváci pri televíznych obrazovkách a, samozrejme, obecenstvo v sieni Domu kultúry. Na základe počtu esemesiek najviac hlasov získala skladba Spomeň si na mňa autora Fera Prokopca, ktorý text napísala Aneta Lomenová a interpretoval ju Mirko Cerović. Obecenstvo v sieni Domu kultúry najviac hlasovalo za Juraja Súdiho, ktorý sa piesňou Nech sa deje, čo sa deje vyjadril ako kompletný autor.

2

Revuálna časť festivalu bola venovaná tvorbe našej významnej hudobnej umelkyne Kvetoslavy Benkovej. Pod réžiu a scenár tejto časti festivalu sa podpísala Annamária Boldocká Grbić. V tejto časti programu vystúpili Mária Faďošová, Olivera Gabríniová, Ivan Slávik, Sabína Trbarová a Komorný zbor Zvony.

3

cena-za-prednes

Cena-za-text

cena-SMS

Cena-obecenstva