CHALUPKOVO BREZNO 2013

V dňoch od 11. do 13. októbra 2013  v Brezne (Slovenská republika)  prebiehala celoslovenská prehliadka umeleckej tvorivosti učiteľov, z ktorej si PaedDr. Juraj Súdi, profesor hudobnej kultúry na ZŠ Jána Kollára v Selenči, priniesol zlaté pásmo v kategórii hudobná skladateľská tvorba. Organizačný výbor mu udelil aj diplom a Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušana Čaploviča za zachovávanie, šírenie a rozvoj slovenskej kultúry v zahraničí.  Ocenenie sa mu dostalo za prínosnú autorskú tvorbu v oblasti skladieb pre deti a piesní rôzneho zamerania.

Na túto celoslovenskú prehliadku umeleckej tvorivosti učiteľov sa Jurasj Súdi dostal na odporúčanie NRSNM, ktorá mu hradila aj prepravu.

sudi002