Odborná prednáška o zapisovaní priezvísk

Výbor pre vzdelávanie a Výbor pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM ako spoločný projekt organizuje prednášky o zapisovaní priezvísk v úradných dokumentoch.

Na začiatku školského roka sa táto téma našla na dennom poriadku aj na kovačickej základnej škole 5. septembra t.r. O transkripcii priezvísk hovorila univerzitná profesorka z Filozofickej fakulty v Novom Sade prof. Dr. Anna Makišová.

Na stretnutí za zúčastnilo 38 poslucháčov zo ZŠ Maršala Tita z Padiny, ZŠ Bratstva z Aradáču, ZŠ Bratstva a jednoty z Bieleho Blata, ZŠ Mladých pokolení z Kovačice, Gymnázia Mihajla Pupina z Kovačice, matrikárka z Kovačice a profesorka slovenčiny z Vojlovickej základnej školy ako aj predsedníčka VPV NRSNM Svetlana Zolňanová.

prednaska 002

Záverom Mariena Korošová prezentovala možnosti zabezpečenia  vydaní v slovenskej reči učebníc Ústavu pre učebnice Oddelenia v Novom Sade.