Stručno predavanje o evidenciji prezimena

Odbor za obrazovanje i Odbor za službenu upotrebu jezika i pisma Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine kao zajednički projekat organizuje stručna predavanja o evidenciji prezimena u dnevnicima i matičnim knjigama u školama.

Prvo ovakvo predavanje je održano u OŠ „Mlada pokolenja“ u Kovačici 05. 09. 2014. godine. Stručnom predavanju na temu „Transkripcija prezimena iz slovačkog jeziku u srpski jezik i obrnuto“ , koje je držala prof. dr Ana Makišova sa Odseka za slovakistiku Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, je prisustvovalo 38 slušalaca iz OŠ „Mlada pokolenja“ iz Kovačice, OŠ „Bratstvo“ iz Aradca, OŠ „Maršal Tito“ iz Padine, Gimnazije „Mihajlo Pupin“ iz Kovačice, matičarka iz Kovačice, OŠ „Bratstvo jedinstvo“ iz Belog Blata, profesorka slovačkoj jezika iz osnovne škole u Vojlovici, kao i predsednica Odbora za obrazovanje NSSNM Svetlana Zolnjan.

prednaska 002

U završnici predavanje je prisutnima Marjena Korošova iznela mogućnosti obezbeđivanja izdanja udžbenika na slovačkom jeziku Zavoda za izdavanje udžbenika.