Výzva na odborné zdokonaľovanie

Vážení

Výbor pre vzdelávanie a Výbor pre kultúru NRSNM od 10. do 12. októbra 2014 plánujeme zorganizovať seminár pod názvom Dramatické prvky a techniky v metodológii výučby, ktorý je akreditovaný zo strany Ministerstva osvety, vedy a technologického rozvoja. Touto príležitosťou Vás vyzývame, aby sa ho zúčastnili profesori, ktorí majú záujem o odborné zdokonaľovanie takého druhu. Seminár získal kompetenciu K3 stupňa a počas troch dní frekventantom prinesie 24 bodov.

Význam seminára spočíva v skvalitnení procesu výučby využitím dramatických prvkov a techník v spôsobe realizácie, prezentácie a hodnotenia bežných metodických jednotiek. Zároveň vzbudí záujem o zvýšenie divadelnej činnosti u našich žiakov a prispeje k pestovaniu kreativity, esteticko-umeleckých schopností a zručností, k zvyšovaniu obrazotvornosti, sebadôvery a pod. Umožní rozvoj komunikatívnych a motorických schopností, logického uvažovania, schopnosť zmeny i adaptácie, respektíve transfer vedomostí do života mimo školy. V realizácii seminára sa zúčastnia odborníci z oblasti divadelného umenia a psychologických vied.

Zúčastniť sa ho môžu učitelia triednej výučby, učitelia odbornej výučby (základná škola) ako i učitelia odbornej výučby (gymnázium).

Seminár spolu zorganizujú Výbor pre vzdelávanie a Výbor pre kultúru NRSNM.

Počet miest je obmedzený (15) a prihlásiť sa možno na mailovú adresu: svetlana.zolnjan@rada.org.rs najneskoršie do 30.09.2014. Realizácia seminára je naplánovaná v Báčskom Petrovci, podrobnejšie informácie ako aj harmonogram účastníci seminára dostanu pred realizáciou. Pre účastníkov zo vzdialenejších prostredí (ponad 50 km) sa zabezpečí ubytovanie. Stravovanie a občerstvenie počas seminára je zabezpečené.