Nerobiť divadlá pre festivaly, ale pre deti

Počas druhého víkendu tohtoročného seminára Verbálna komunikácia s prvkami dramatickej výchovy s piatou skupinou účastníkov v dňoch od 1. do 3. marca 2013 v Báčskom Petrovci devätnásti frekventanti znovu pracovali s tromi osvedčenými edukátormi – odborníkmi z oblasti divadelného umenia a psychológie – Jánom Makanom, doc. Dr. Ruženou Šimoniovou-Černákovou a Annou Kovárovou. Bol to ďalší komunikatívny posun k skvalitneniu práce na detských divadelných predstaveniach zo strany učiteľov, resp. divadelných pracovníkov v rámci spolkov. V tomto zmysle sa priam mottom seminára stali tieto slová režiséra Jána Makana: „Nerobia sa divadlá na školách pre festivaly, ale pre deti, aby tie divadlá hrali…“

002a

Na seminári sa vedúci detských divadelných odbočiek vo svojej práci zorientovali a získali rady ako nácvik divadiel urýchlia a prehĺbia. J. Makan s účastníkmi seminára pracoval individuálne, spracovali spolu zo desať divadelných projektov a pán režisér prejavil ochotu poskytnúť konzultácie i v pokračovaní samotnej realizácie projektu. Spracovaním predlôh sa práca vedúcich s mladými divadelníkmi vlastne iba začína.

003a

Z psychologického hľadiska na seminári si posvietili na emócie a sám záver priniesol živú debatu o pálčivých problémoch, na ktoré vedúci divadiel narážajú. Je to napríklad: tréma u detí, nedisciplína na skúškach a ako jej predísť, ako zabezpečiť finančné prostriedky, výber textov a výber vhodného času na skúšky a pod. Frekventantov spomenutá problematika akoby zjednotila a naladila na rovnaké frekevencie a výsledkom bolo vzájomné vymieňanie si cenných rád a skúseností.

K zviditeľneniu seminára prispeli i naše médiá: týždenník Hlas ľudu, Slovenská redakcia Televízie Vojvodiny, Televízia Petrovec a rodinný magazín Rovina.

Nuž zlom väz – vážení frekventanti seminára – a tešíme sa na Vaše výsledky.

VPK NRSNM

004a

005a

006a

007a

008a

009a

010a

011a