Nastavljen seminar „Verbalna komunikacija sa elementima dramskog vaspitanja“

U prostorijama Pozorišnog kluba VHV i Slovačkog vojvođanskog pozorišta u Bačkom Petrovcu tokom dva vikenda – 22., 23. i 24. februara i 1., 2. i 3. marta 2013 godine bio je održan novi ciklus seminara „Verbalna komunikacija sa elementima dramskog vaspitanja“. Seminar je do sada realizovan u različitim vremenskim intervalima od početka školske 2011/2012 godine. Organizovali su ga: Odbor za kulturu – Komisija za pozorišnu i audiovizuelnu delatnost NSSNM, Odbor za obrazovanje NSSNM i Pozorišna grupa „Studio“.

002a

Projekat „Verbalna komunikacija“ je namenjen za prosvetne radnike osnovnih škola, gde se nastava izvodi na slovačkom jeziku, ali prisustvovali su i članovi, odnosno rukovodioci pozorišnih sekcija kulturno-umetničkih društava. Učesnici seminara su dobili teoretska i praktična saznanja iz oblasti pozorišnog stvaralaštva, koja mogu da primene u svom radu u okviru dečijih dramsklih sekcija. Ujedno mogu da osveže svoje nastavne jedinice u obrazovnom procesu.

Poseban akcenat je stavljen na scenario i njegove dramaturške mogućnosti. Seminar su upotpunile i osvežile radionice, čiji sadržaj proizilazi iz okvira psihologije (stvaranje tima, razvijanje kreativnosti, opuštanje, rad na emocijama i sl.). Koncepcija seminara je imala dobro osmišljen i kreativan programski sadržaj. Sačinili su ga: profesionalni reditelj Jan Makan, doc. Dr. psihologije Ružena Šimonji-Černak i profesor slovačkog jezika i glumica – Ana Kovar. Na seminaru su učestvovali kulturno-prosvetni radnici iz: Padine, Kovačice, Aradca, Belog Blata, Pančeva – Vojlovice, Boljevaca, Erdevika, Šida, Selenče, Pivnica i Bačkog Petrovca.

003a

Seminar je izazvao oduševljenje među polaznicima a prvi rezultati će se pokazati nakon realizacije pozorišnih projekata u okviru škola, odnosno kulturno-prosvetnih ili kulturno-umetničkih društava.
Prvenstveni ciljevi ovog seminara su unapređenje i poboljšanje rada na dečijim pozorišnim stvaralaštvu kao i povećanje broja pozorišnih predstava na tradicionalnoj Dečijoj pozorišnoj smotri „3xđ“.

Odbor za kulturu NSSNM

Foto-prilog: razigrani i inspirisani učesnici „Verbalne komunikacije“ u Bačkom Petrovcu.

004a

005a

006a

007a

008a

009a

010a

011a