Problemy s učebnicami v jazyku menšín

Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny nahliadnutím do Katalogu učebníc v sklovenskej reči na školský rok 2013/2014 pre základné školy Ústavu pre učebnice z Belehradu postrehla, že ponad 30 titulkov chýba. O tomto probléme je informovaný Minister pre vzdelávanie, vedu a technoilogický rozvoj a Pokrajinský tajomník pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá.

V pondelok, 11. 03. 2013 sa v Pokrajinskom sekretariáte uskutočnilo stretnutie predstaviteľov slovenskej, maďarskej, rumunskej, rusínskej, bunjevskej a chorvátskej národnostnej menšiny, vedenia Ústavu pre učebnice z Belehradu a Nového Sadu a sekretariátu pre vzdelávanie. Zákon o učebniciach a učebných osnovách definuje vydávanie menšinových učebníc, no Ministerstvo školstva, vedy a technologického rozvoja sa ho nepridržiava. Na zasadnutí sa uzavrelo, že sa otázka tlače menšinových učebníc musí riešiť súrne a bezvýhradne.

Ústav pre učebnice je zainteresovaný rozšíriť svoj vydavateľský plán na rok 2013 o celý rad titulkov v jazyku menšín a Pokrajinský tajomník pre vzdelávanie, správu a národné spoločenstvá sa osobne u Ministra bude zasadzovať za riešenia tejto otázky v prospech národnostných spoločenstiev.