Zasadala Komisia pre predškolské vzdelávanie

Štvrté zasadnutie Komisie pre predškolské vzdelávanie VPV NRSNM sa uskutočnilo vo štvrtok 14.03.2013 v PU Včielka v Báčskom Petrovci.

Stredobodom pozornosti Komisie bola správa z koordinačnej porady Odboru vládnych štipendií, akademických mobilít a krajanov MŠVVaŠ SR v Smoleniciach-kalendár vzdelávacích podujatí pre vychovávateľky na 2013. rok.

Plánované vzdelávacie podujatia pre vychovávateľky na 2013 rok:

  1. 1)CĎV UK Modra – Harmónia, od 07. do 12. 04. 2013; téma: Rozvíjanie komunikačnej gramotnosti využitím netradičných metód,
  2. 2)Hotel Družba, Bratislava PedF UKBratislave od 01. 07. do 05. 07. 2013; téma: Multimédia v procese výučby
  3. 3)UMB B. Bystrica MC UMBB. Bystrici od 22. 07. do 28. 07. 2013; Didaktický kurz pre pedagógov,
  4. 4)CĎV UKBratislave, Modra – Harmónia, od 13. 10. do 18. 10. 2013; Metodický kurz, regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra (Môj rodný kraj – moja rodina, škola, obec, región, Spoznávame Slovensko, Tradičná ľudová kultúra na Slovensku)

V našej krajine sa uskutoční Metodický kurz, 2. časť /výjazdový, od 28. 08. od 30. 08. 2013 v Báčskom Petrovci, Gymnázium J. Kollára, Multimédia v procese výučby.

Predsedníčka ďalej informovala o Konferencii s medzinárodnou účasťou Spoločnosti pre predškolskú výchovu SR v Košiciach 26.a 27.apríla na tému ,,Súčasnosť a perspektívy pred primárnej edukácie“ a Európska konferencia OMEP a téma ,,Hra v rannom detstve“ bude realizovaná v Záhrebe.

Chystajú sa i dva zájazdy a to vychovávateľky zo Združenia vychovávateliek Vojvodiny chcú navštíviť škôlky v Košiciach a Prešove v SR a učiteľky MŠ zo SR chcú navštíviť naše MŠ.

Deň otvorených dverí bude prebiehať v Pivnici 10. mája 2013.Tentokrát to bude téma ekológia – Zelené školy. Vychovávateľky, ktoré boli na seminári v Zaježovej v oktobri 2012, predvedú ukážkové ekologické aktivity a prof. biológie Lenka Viziová bude mať na starosti teoretickú časť programu. Dohodnuté je že sa prinesú i ekologické detské práce z odpadového materiálu a urobí sa výstava.V Pivnici bude i členská schôdza združenia vychovávateliek.

Predsedníčka Komisie Božene Levárska ukázala i zásobník psychomotorických hier, ktorý už vyšiel z tlače. Dohodnuté je, že ho vychovávateľky dostanú 10.mája v Pivnici.

Škôlky z B.Petrovca a B.Palanky sú dve predškolské ustanovizne, ktoré sa každoročne zúčastnili na projekte Pre čistejšie a zelenšie školy vo Vojvodine, ktorý vypisuje Pokrajinský sekretariát pre ochranu životného prostredia, 20. 03. 2013 sa zúčastnia na ,manifestácii Novosadská jar, kde prezentujú medzinárodný certifikovaný program Zelené školy, ktorý vychovávateľky absolvovali v októbri 2012 roku v Zaježovej, v Slovenskej republike.

Záverom zasadnutia bolo navrhnuté, aby vychovávateľky prispievali svojimi aktivitami na rôzne témy a aby sa vytlačili zásobníky rôznych aktivít.