Návšteva Pokrajinského sekretariátu pre vedu a technologický rozvoj

Predsedníčka Výboru pre vzdelávanie navštívila 20. novembra 2014 Pokrajinského tajomníka  pre vedu a technologický rozvoj Vladimira Pavlova. Ústrednou témou rozhovoru boli analyzované možnosti organizovania vzdelávania učiteľov v slovenskej reči na Univerzite v Novom Sade.

Ako najvýhodnejšie riešenie sa ponúka v rámci spolupráce Pedagogickej fakulty v Sombore a v Banskej Bystrici organizovať školenie učiteľov z časti u nás a z časti v materskej krajine. Predsedníčka Výboru a  zástupca Pokrajinského tajomníka pre vedu a technologický rozvoj Goran Stojanović budú sprostredkovať ďalšie stretnutia oboch fakúlt.