Ustanovené nové zloženie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny

V piatok 21. novembra 2014 sa v Zhromaždení AP Vojvodiny uskutočnili najprv ustanovujúca a potom i prvá pracovná schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Do funkcie predsedníčky NRSNM bola opätovne zvolená Anna Tomanová Makanová a posty podpredsedov boli pridelené Jurajovi Červenákovi, Miroslavovi Kožíkovi a Jánovi Litavskému.

Z výsledkov volieb vyplynulo, že svojich zástupcov v národnostnej rade v nasledujúcom štvorročnom mandáte bude mať päť volebných listín: Listina Slovenská identita – Anna Tomanová Makanová, ktorá získala 3.294 hlasov, za čo jej pripadlo 10 mandátov v národnostnej rade. Listina Slováci vpred! – Pavel Surový získala 2814 hlasov a to jej prinieslo 9 mandátov. Listina Matica slovenská v Srbsku – Katarína Melegová Melichová získala 1846 hlasov, alebo 6 mandátov, Liga Slovákov Vojvodiny – Ján Brna získala 1051 hlasov, za čo jej pripadli 3 mandáty a Slovenská strana – Ján Paul získala 519 hlasov a jeden mandát v národnostnej rade.

Listinu Slovenská identita – Anna Tomanová Makanová v NRSNM budú zastupovať: Anna Tomanová Makanová (Nový Sad), Vladimír Valentík (Báčsky Petrovec), Jarmila Ćendićová (Kovačica), Ladislav Petrovič (Kovačica), Anna Chrťanová Leskovac (Petrovaradin), Miroslav Kožík (Stará Pazova), Zuzana Lenhartová (Kovačica), Martin Zloch (Kovačica), Jarmila Šprochová Beličková (Báčsky Petrovec) a Samuel Čelovský (Báčsky Petrovec).

Volebnú listinu Slováci vpred – Pavel Surový budú zastupovať: Pavel Surový (Kysáč), Libuška Lakatošová (Stará Pazova), Katarína Vrabčeniaková (Selenča), Zlatko Lenhart (Belehrad), Anna Boldocká Ilićová (Báčsky Petrovec), Janko Havran (Stará Pazova), Miroslav Benka (Stará Pazova) a Anna Huďanová (Hložany).

Z listiny Matica slovenská – za slovenskosť, Katarína Malegová Melichová do NRSNM boli zvolení Katarína Melegová Melichová (Báčsky Petrovec), Ján Slávik (Kysáč), Igor Feldy (Nový Sad), Jarmila Bohušová (Hložany), Pavel Marčok (Báčsky Petrovec) a Juraj Červenák (Hložany).

Listinu Slovenská liga – Ján Brna budú zastupovať Ján Brna (Báčsky Petrovec), Ján Litavský (Kovačica) a Jarmila Agárska (Kysáč).

Spred Slovenskej strany sa do NRSNM dostal Ján Paul (Padina).