Poseta Pokrajinskom sekretarijatu za nauku i tehnološki razvoj

Predsednica Odbora za obrazovanje Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine je 20. novembra 2014. godine posetila Pokrajinskog sekretara za nauku i tehnološki razvoj Vladimira Pavlova. Tema ovog razgovora je bila razmatranje mogućnosti realizacije školovanja učitelja na slovačkom jeziku na Univerzitetu u Novom Sadu.

Kao najbolje rešenje se ukazala mogućnost, u okviru saradnje između Pedagoškog fakulteta u Somboru i u Banskoj Bistrici u Slovačkoj republici, školovanja učitelja na oba fakulteta sa po nekoliko semestara. Predsednica Odbora za obrazovanje i zamenik Pokrajinskog sekretara za nauku i tehnološki razvoj, Goran Stojanović, su preuzeli obaveze koordinacije sa navedenim fakultetima u okviru već postojećih potpisanih ugovora o saradnji između ova dva fakulteta.