49. Stretnutie v pivnickom poli

V Pivnici v dňoch od 14. do 16. novembra 2014 prebiehal 49. medzinárodný festival spevákov – sólistov slovenských pôvodných ľudových piesní – Stretnutie v pivnickom poli. Festival otvorila podpredsedníčka Zhromaždenia AP Vojvodiny a predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová Makanová.

vppoli 002

Toho roku sa ho zúčastnilo 22 spevákov zo slovenského vojvodinského prostredia ako i z Rumunska a z Chorvátska. Sprevádzal ich dvanásťčlenný ľudový orchester pod vedením primáša Valentína Michala Grňu.

vppoli 003

Odborná porota, ktorá hodnotila spev, teda prednes a autentickosť piesní, pracovala v zložení: Juraj Ferík (predseda), Jarmila Juricová Stupavská a Mária Zdravkovićová, udelila nasledujúce ceny za interpretáciu: 1. cenu Tatiane Jaškovej (SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu), 2. cenu Michaele Markovej (HFS V šírom poli hruška, DK 3. októbra z Kovačice), 3. cenu Adriane Jozefíne Fúrikovej (Zväz Slovákov a Čechov z Nadlaku, Rumunska) a ešte jednu 3. cenu, ktorú získalo dueto Ľudmila Ragová a Anna Berédiová (KUS Jána Kollára zo Selenče).

vppoli 004

Dve rovnoprávne ceny za autentickosť piesne získali: Adam Števko (Kultúrne centrum z Aradáča) a Andrea Lomenová (SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu). Na festivale bola udelená i špeciálna cena za prednes a to Robertovi Zgrablićovi, predstaviteľovi Matice slovenskej z chorvátskeho Osijeku.

vppoli 005

Ľudový odev hodnotila etnologička Vlasta Vinkovičová a dve rovnoprávne ceny za pôvodný tradičný odev získali Ľudmila Ragová a Anna Berédiová (KUS Jána Kollára zo Selenče) ako dueto a Alena Povolná (DK Michala Babinku z Padiny).

vppoli 006

Cenu obecenstva, ktorú tradične udeľujú diváci v sieni v rámci súťažného programu, získali Sára Valentíková a Vladislav Vachula, členovia SKUS Pivnica z Pivnice.

vppoli 008

Cenu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny – dielo umelkyne Miry Brtkovej získala víťazka festivalu Tatiana Jašková, predstaviteľka SKC P. J. Šafárika z Nového Sadu. Ceny spred NRSNM udeľovala predsedníčka Anna Tomanová Makanová.

vppoli 007

V revuálnej časti festivalu odzneli pôvodné slovenské ľudové pesničky, ktoré boli odmenené v predchádzajúcich ročníkoch tohto festivalu a ktoré v bežnom roku boli nahrané na CD v súčinnosti NRSNM s Rádiom Nový Sad. Zaspievali ich Anna Verešová, Anita Petráková, Marína Zahorcová, Anna Zorňanová, Rastislav Struhár a Miroslav Menďan.

Okrem NRSNM 49. Stretnutie v pivnickom poli podporil i Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
 

vppoli 009

 

Fotografie poskytol Andrej Meleg