Kvalitatívny a kvantitatívny posun v slovenskom vojvodinskom umení

Dňa 7. decembra 2013 v Báčskom Petrovci bolo usporiadane výtvarnícke snemovanie a vernisáž XII. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku. Organizáciu tohto vytvarníckeho podujatia malo na starosti Múzeum vojvodinských Slovákov resp. Galéria Zuzky Medveďovej, ktorá pôsobí v rámci tohto múzea.

bienale002

Výtvarnícke snemovanie sa začalo o 13.00 v Modrom salóne SVD v Báčskom Petrovci. Nieslo sa v znamení témy Slovenské umenie alebo umenie Slovákov – fikcia alebo skutočnosť. Aktuálna téma, ktorá otvára veľmi široký priestor náhľadov, ako i možnosť polemickej konfrontácie zaujala účastníkov a návštevníkov. Bola to pracovná téma, ktorú prednášatelia svojimi príspevkami posúvali a rozširovali i v iných smeroch. Na tomto sympóziu kvalitnými prednáškami prispeli šiesti  prednášatelia zo Slovenska – umelci, výtvarní kritici, historici, ktorí sa teoreticky zmienili o súčasnom umení, ale i o umení v praxi, na čo sa nadviazali i umelci zo Srbska. Z vojvodinských odborníkov tu boli prítomní už dobre známi Vladimír Valentík, Ladislav Čáni, Miroslav Benka, Samuel Boldocký a iní. Všetky referáty, ktoré odzneli na tomto sympóziu, ale i tie, ktorých autori neboli prítomní, budú uverejnené v trojjazyčnej publikácii. Bude to bohatý zborník, v ktorom si miesto nájdu príspevky trinástich autorov, významných odborníkov, výtvarných teoretikov, či kritikov.

bienale003

Riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov hodnotí tohtoročné výtvarnícke snemovanie ako veľmi úspešné. Čas na diskusiu však nezostal, lebo sa o 19.00 účastníci presunuli do priestorov Galérie Zuzky Medveďovej, kde bola usporiadaná vernisáž XII. bienále slovenských výtvarníkov v Srbsku. Predstavil sa tu nadštandardný počet výtvarníkov – dvadsaťštyri, čo je v porovaní s minulými ročníkmi oveľa viac. Tohto roku svoje diela predstavili i tri nové maliarky: Jasna Opavská  Mraovićová z Belehradu, Ľubka Ergová z Rumenky a najmladšia účastníčka Andrea Merníková z Pivnice, študentka na master štúdiu na Akadémii umenia v Novom Sade.

bienale004

Na tomto podujatí boli udelené i ceny najúspešnejším. Cena Cyrila Kutlíka za životné dielo sa dostala do rúk maliara Milana Súdiho, na ktorého obrazoch bola osobitne povšimnutá osobitnosť farieb. Cenu Karola Miloslava Lehotského za najúspešnejšiu samostatnú výstavu získala staropazovská maliarka Mira Brtková, ktorej výstavy sa v posledných dvoch rokoch zaraďovali medzi najúspešnejšie v Srbsku. Výkupnú cenu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny dostal Pavel Pop. Čiže umelci na svojich dielach predstavili nové možnosti prezentovania umenia.

bienale005

Na základe týchto faktov vyjadrujeme potešenie a nádej, že sa slovenské vojvodinské umenie i naďalej bude kvalitatívne a kvantitatívne posúvať smerom dopredu a že sa do radu renomovaných autorov i naďalej budú pripájať mladí umelci, ktorí prispejú k začleneniu slovenského vojvodinského výtvarníctva do svetových rámcov.

www.slovackizavod.org.rs
fotografie: Andrej Meleg