Ukážková hodina z matematiky

ZŠ Jána Kollára zapojená je do početných projektov. Jeden z nich bol realizovaný v pondelok 9.12.2013 v ZŠ 15.október v Pivnici. Ide o projekt K súčasnej forme vyučovania, pod patronátom NRSNM a za finančnej pomoci Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

V rámci projektu bola realizovaná ukážková hodina z matematiky, na ktorej sa zúčastnili profesori matematiky zo škôl s vyučujúcim jazykom slovenským. Ukážkovú hodinu v 6. ročníku realizoval profesor matematiky Ján Hemela. Hodina bola realizovaná v digitálnej učebni a pri realizácii boli použité počítače, interaktívna tabuľa a edukačný softvér.

informatika002

Prítomným bola prezentovaná možnosť uplatnenia informačno-komunikačných tehnológií vo výučbe matematiky. Po ukážkovej hodine prebiehala diskúsia, pri čom sa všetci účastníci zmienili, že kvalita hodiny bola na vysokej úrovni a že bola úžitočná ako pre žiakov tak aj prednášateľom. Po diskúsii bývalý profesor matematiky Ján Šimoni spolu s profesorom v dôchodku Jurajom Lačokom prezentovali knihu Dejiny matematiky – Stredovek – 17. Storočie.

Kristína Šusterová

 

informatika003