Kvalitativni i kvantitativni napredak slovačke vojvođanske umetnosti

Dana 7. decembra 2013. god. u Bačkom Petrovcu je održano likovnon savetovanje i otvaranje XII bienale slovačkih likovnih umetnika Srbije. Organizacija ovog likovnog zbivanja je pripala Muzeju vojvođanskih Slovaka odnosno Galeriji „Zuzka Medveđova“ koja funkcioniše u okviru ovog muzeja.

bienale002

Likovno savetovanje je počelo u 13 časova u Plavom salonu SVP u Bačkom Petrovcu. Tema savetovanja je bila „Slovačka umetnost ili umetnost Slovaka – fikcija ili stvarnost“. Aktuelna tema koja otvara veoma široke mogućnosti konfrontacije zainteresovala je učesnike i posetioce. Bila je to radna tema koju su predavači svojim prilozima usmeravali u raznim pravcima. Na simpozijumu su se svojim predavanjima istakli predavači iz Slovačke – umetnici, likovni kritičari, istoričari koji su izneli svoje teoretske i praktične poglede na savremenu umetnost. Na njihova izlaganja su se nadovezali umetnici iz Srbije. Iz redova vojvođanskih umetnika i kritičara na savetnovanju su svojim prilozima posebno doprineli Vladimir Valenćik, Ladislav Čanji, Miroslav Benka, Samuel Boldocki… Svi referati koji su predstavljeni na simpozijumu kao i prilozi autora koji nisu prisustvovali simpozijumu, biće objavljeni u trojezičnoj publikaciji. Biće to obiman zbornik u kojem će se naći prilozi trinaest autora, značajnih poznavalaca umetnosti, likovnih teoretičara, odnosno kritičara.

bienale003

Direktor Muzeja vojvođanskih Slovaka je ovogodišnje savetovanje vrednovao kao izuzetno uspešno. Vremena za diskusiju je bilo veoma malo pošto su učesnici prešli u prostore galerije gde je u nastavku otvoreno XII bienale slovačkih likovnih umetnika Srbije. Izlagao je izuzetno velik broj umetnika – dvadeset četiri, što je u poređenju sa prethodnim izložbama mnogo više. Ove godine svoja dela su predstavile i tri nove slikarke Jasna Opavska Mraovićeva iz Beograda, Ljupka Ergova iz Rumenke i najmlađa umetnica Andrea Mernjikova iz Pivnica, studentkinja na master studijama Akademije umetnosti u Novom Sadu.

bienale004

Na ovom zbivanju dodeljene su i nagrade najuspešnijima. Nagradu „Ciril Kutlik“ za životno delo je dobio Milan Suđi, Nagradu „Karol Miloslav Lehotski“ za najuspešniju samostalnu izložbu je dobila priznata umetnica iz Stare Pazove Mira Brtkova. Otkupnu nagradu Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine je dobio umetnik Pavel Pop. Umetnici su svojim delima predstavili nove mogućnosti prezentacije.

bienale005

Treba izraziti nadu da će se slovačka vojvođanska umetnost u narednom periodu još više kvalitativno i kvantitativno uzdizati i da će se u redove renomiranih autora i dalje uključivati mladi umetnici koji će davati svoj doprinos u uključivanju slovačke vojvođanske umetnosti u svetske okvire.

www.slovackizavod.org.rs
fotografije: Andrej Meleg