Regionálna konferencia venovaná médiám v rečiach národnostných spoločenstiev

V dňoch 22. a 23. novembra denník Magyár Szó, združenie Heror Media Point v spolupráci s pokrajinskou vládou, Organizáciou pre európsku bezpečnosť a spoluprácu a Delegáciou Európskej únie v Srbsku, v slávnostnej zasadačke Magyár Szó v Novom Sade zorganizovali druhú regionálnu konferenciu venovanú médiám v rečiach národnostných spoločenstiev pod názvom Syntéza, synergia, symbióza.

Na konferencií sa zúčastnila aj predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny Anna Tomanová-Makanová ako aj zodpovedná redaktorka Hlas ľudu a členka Výboru pre informovanie NRSNM Vladimíra Dorčová-Valtnérová.

Úvodne slovo na konferencií mala štátna tajomníčka Ministerstva kultúry a informovania Gordana Predićová, Pokrajinský tajomník pre kultúru a verejné informovanie Slaviša Grujić, šéf politického sektoru v Delegácii EÚ v Srbsku Luca Bianconi, a všetci hovorili o neblahom postavenia médií u nás, ako aj finančnej, etickej a profesionálnej krízy, v ktorej sa ocitli aj menšinové médiá.

V panelovej diskusii o účasti menšinových médií vo verejnom dialógu sa zúčastnili aj predstavitelia maďarských, rumunských a rusínskych médií, Zoran Sekulić, hlavný a zodpovedný redaktor novinovej agentúry FoNet, Zlata Kureš, zástupkyňa riaditeľa novinovej agentúry Beta, Jurij Giacomelli, zakladateľ Giacomelli media a iní. Anna Tomanová-Makanová poznamenala, že je potrebné dať osobitný dôraz na riešenia, ktorými by sa všetky médiá, a zvlášť menšinové, zachovali a rozvíjali, a to sa podľa nej môže dosiahnuť iba konštruktívnym dialógom o menšinových médiách medzi štátnymi predstaviteľmi a národnostnými radami. „Keď ide o mediálnu stratégiu a aktuálne návrhy mediálnych zákonov, národnostné rady neboli priamo zapojené pri ich vypracovaní, ani pri analýze pripomienok z verejnej rozpravy, čo znamená, že dialóg nejestvuje,“ povedala Tomanová-Makanová. Na tému verejného dialógu sa zmienila aj Vladimíra Dorčová-Valtnerová, ktorá podala svoj pohľad na to, akým spôsobom sa menšinové médiá zúčastňujú vo verejnom dialógu, či spĺňajú funkcie a postuláty moderných médií a pod.