Zasadal Výbor pre vzdelávanie – prvé zasadnutie v roku 2013

Výbor pre vzdelávanie  svoje prvé zasadnutie v roku 2013 uskutočnil v stredu 30. januára. Schválili správu o činnosti Výboru na rok 2012, vypracovali predbežný plán práce na rok 2013 a predbežný finančný plán v súlade s aktivitami, ktoré sa budú realizovať v roku 2013. Rozhodnutím Výboru sa v mene vzdelávania plánuje podať 12 projektov na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, dva projekty na Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národné spoločenstvá, ako aj dva projekty na Ministerstvo školstva, vedy a technologického rozvoja v Srbsku.

Prítomní členovia boli informovaní o Porade v Smoleniciach, ktorú pravidelne organizuje MŠVVaŠ SR, ako i o možnosti spolupráce pedagogických fakúlt v Sombore a v Banskej Bystrici. Ďalej sa konštatovalo, že školy svoje návrhy na ocenenie Medajlu Sv. Gorazda môžu odovzdať do Rady do 10.02.2013. Súťaže zo slovenského jazyka pre základné školy budú: na medziobecnej úrovni 23.03. na základných školách v Kulpíne, Selenči, Kovačici a Starej Pazove a republiková súťaž bude 19. mája na ZŠ  v Pivnici. Republiková súťaž pre stredoškolákov bude prebiehať 26. mája na Gymnáziu Jána Kollára v Báčskom Petrovci.