Čo dokáže pekné slovo po štvrtýkrát

Na Základnej škole Mladých pokolení v Kovačici sa 19. decembra 2014 uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie IV. ročníka literárneho súbehu Čo dokáže pekné slovo pre žiakov vyšších ročníkov základných škôl a stredných škôl a gymnázií.

Súbeh vypísali Komisia pre literárnu činnosť Výboru pre kultúru NRSNM a Slovenské vydavateľské centrum a uzavretý bol 15. novembra 2014. Práce hodnotila komisia, ktorá pracovala v zložení Martin Prebudila (predseda) a členovia Zdenka Valentová Belićová a Stevan Lenhart.

slovo kov 002

Prítomných v mene kovačickej základnej školy privítala pani riaditeľka Irena Hlebec a potom sa slova ujala predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová. V mene komisie, ktorá hodnotila práce, prihovoril sa Martin Prebudila, ktorý program zároveň aj moderoval. Odmenení žiaci čítali úryvky zo svojich prác a program hudobne spestril chór a sólisti kovačickej základnej školy pod vedením učiteľa hudby Pavla Tomáša.

slovo kov 003

Odmenení prvou cenou si domov odniesli tablet a mobilný telefón, odmeny pre nositeľov druhej ceny boli balíky kníh Slovenského vydavateľského centra a nositelia tretej ceny získali ročné predplatné na mládežnícky časopis Vzlet NVU Hlas ľudu a na detský časopis Zornička SVC. Všetci ešte dostali diplomy a tričká s originálnym logom súbehu.

slovo kov 004

Odmenení žiaci v kategórii žiakov základných škôl od 5. do 8. ročníka:

1. cena: Emília Jana Pálešová, žiačka VIII.2 zo ZŠ Savu Šumanovića v Erdevíku za prácu Dážď

2. cenu si rovnoprávne rozdelili Anna Lakatošová, žiačka VIII.2 zo Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove za prácu Cestovanie vo sne do minulosti a Andrea Grňová, žiačka VIII. ročníka zo Základnej školy 15. októbra v Pivnici za prácu Líška Hrdzuľka

3. cenu si rovnoprávne rozdelili Karmena Kováčová, žiačka V. ročníka zo Základnej školy Jána Kollára v Selenči za prácu Jana zo žltého domu a Laura Hruškárová, žiačka VI.1 zo Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove za báseň Čo dokáže pekné slovo?  

slovo kov 005 

Odmenení žiaci v kategórii žiakov stredných škôl a gymnázií:

1. cena: Hana Čížiková, žiačka I.3 Gymnázia Mihajla Pupina v Kovačici za prácu Amortencia

2. cena: Malvína Zolňanová, žiačka IV. ročníka Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci za Dych vetra

3. cena: Jaroslav Poničan, žiak I. b triedy Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci za prácu Zrkadlo starej mamy

Špeciálnu cenu – unikátne tričko s logom súbehu Čo dokáže pekné slovo získali: Benjamin Kunčák, žiak IV. ročníka Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci za prácu Efemérum a Ján Farkaš, žiak VII. ročníka Základnej školy Mladých pokolení v Kovačici za prácu Mám nádej.

slovo kov 006

Na súbeh bol zaslaný pozoruhodný počet prác aj keď ich prišlo takmer o polovicu menej ako v predchádzajúcom ročníku. Do kategórie žiakov vyšších ročníkov základných škôl prišlo úhrnne 33 prác a v kategórii gymnázií a stredných škôl na posúdenie prišlo celkovo 12 prác. Práce zaslali žiaci z Pivnice, Starej Pazovy, Kovačie, Selenče a Erdevíka, ako i z petrovského Gymnázia Jána Kollára.

slovo kov 007

Prekvapilo, že tentoraz práce na súbeh nezaslali žiaci a ich prednášatelia napríklad zo Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci, zo Základnej školy Ľudovíta Štúra v Kysáči, ale ani z niektorých ďalších našich osád. Treba konštatovať, že okrem odmenených prác, komisia navrhuje, aby aj ďalšie kvalitné práce boli uverejnené tak v časopise pre deti Zornička, ako aj v mládežníckom časopise Vzlet.

slovo kov 008