Štandardizácia srbského jazyka ako nematerinského

Od 16. – 17. decembra 2014 v Belehrade OEBS v spolupráci s Ústavom pre hodnotenie kvality vyučovania  a výchovy organizoval odborné stretnutie pre profesorov srbského jazyka ako nematerinského jazyka a pre predstaviteľov národnostných rád národnostných menšín v Srbsku.

standardizacia 002

Na stretnutí sa podrobne analyzoval aktuálny stav vyučovania srbského jazyka ako nematerinského jazyka na základných a stredných školách, kde vyučovanie prebieha v jazyku národnostných menšín.

Prezentovaný bol projekt Ministerstva osvety, vedy a technologického rozvoja „Razvionica“, v rámci ktorého majú národnostné rady formovať odborné tímy, ktoré vypracujú výsledky z materinského jazyka na konci každého ročníka na základných a stredných školách.

standardizacia 003

Taktiež národnostné rady majú navrhnúť zostavovateľov testov z materinského jazyka, prekladateľov testov z matematiky a z kombinovaného testu, ako aj lektora a koordinátora  záverečných skúšok po ukončení základnej školy.

standardizacia 004