49. Stretnutie v pivnickom poli

14. – 16. novembra 2014
P i v n i c a

Nedeľa 9. novembra – Skúška so spevákmi zo Srbska
09.30 – 13.00 – Skúška so spevákmi zo Sriemu a z Banátu (v miestnostiach SKUS PIVNICA)
14.00 – 17.00 – Skúška so spevákmi z Báčky (v miestnostiach SKUS PIVNICA)


Štvrtok 13. novembra – Príchod hostí a účastníkov Stretnutia 2014 a generálna skúška so spevákmi

12.00 – 15.00 – Príchod hostí a účastníkov Stretnutia 2014
16.00 – Generálna skúška so spevákmi (v kinosále)

Piatok 14. novembra – Skúška so spevákmi a slávnostné otvorenie festivalu a 1. koncert
15.00 – 17.00 – Skúška so spevákmi (v kinosále)
19.00 – Slávnostné otvorenie festivalu a 1. koncert (v kinosále)
21.00 – Tanečná zábava (v miestnostiach SKUS PIVNICA)

Sobota 15. novembra – Skúška so spevákmi a 2. koncert
15.00 – 17.00 – Skúška so spevákmi (v kinosále)
19.00 – 2. koncert (v kinosále)
21.00 – Tanečná zábava (v miestnostiach SKUS PIVNICA)

Nedeľa 16. novembra – Porada odborných porôt s účastníkmi Stretnutia 2014, recepcia predsedu Obce Báčska Palanka pre účastníkov festivalu, skúška účastníkov záverečného koncertu a 3. záverečný koncert
16.00 – Porada odborných porôt s účastníkmi Stretnutia 2014 (v miestnostiach SKUS PIVNICA)
16.30 – Recepcia predsedu Obce Báčska Palanka pre účastníkov festivalu (v miestnostiach SKUS PIVNICA)
16.00 – Skúška účastníkov záverečného 3. koncertu (v kinosále)
20.00 – 3. záverečný koncert (v kinosále)
22.00 – Zatvorenie festivalu v miestnostiach SKUS PIVNICA