22. Prehliadka slovenskej detskej divadelnej tvorby 3xĎ

V Starej Pazove v dňoch od 5. do 7. júna t. r. v priestoroch SKUS hrdinu Janka Čmelíka prebiahala 22. prehliadka slovenskej detskej divadelnej tvorby známa ako 3xĎ.

Je to naše ďalšie podujatie, ktoré má osobitný význam pre slovenskú národnostnú menšinu. Podujatie spolu organizovali SKUS hrdinu Janka Čmelíka, Obec Stará Pazova, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov.

3xd pazova 2015 002

Finančne podujatie podporili i Pokrajinský sekretariát pre kultúru a verejné informovanie, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a organizačne prispela i Základná škola hrdinu Janka Čmelíka. V konkurencii o ceny vystúpilo 22 divadelných predstavení z nasledujúcich slovenských vojvodinských prostredí: Aradáča, Báčskeho Petrovca, Bieleho Blata, Bingule, Boľoviec, Kovačice, Kulpína, Kysáča, Padiny, Pivnice, Nového Sadu, Selenče, Starej Pazovy, Šídu a Vojlovice. Z jednotlivých prostredí vystúpilo aj viac ako iba jedno predstavenie.

3xd pazova 2015 003

Všetky predstavenia sledovali dve poroty. Odborná porota pracovala v zložení: Alexander Bako, Miroslav Fábry a Zuzana Tárnociová. Detskú porotu tvorili deti divadelníci zo Šídu, Starej Pazovy, Padiny a Kysáča – Vladimír Fodora a Robert Šerfézi, Monika Babíková, Vladana Kutáleková a Hana-Katarína Ďurovková, ktorí hodnotili herecké výkony svojich vrstovníkov.

3xd pazova 2015 004

Umeleckým vedúcim prehliadky bol Ján Makan a koordinátorom Miroslav Kožík. Festival mal svojrázny otvárací a zatvárací program s vyhlásením výsledkov, ktorého animátorkou a moderátorkou bola Monika Necpálová so svojím tímom, ktorý tvorili staropazovskí herci Ranka Lepšanovićová a Vladimír Vereš. Tiež i mladučkí herci, ktorí v Starej Pazove boli ubytovaní počas trvania prehliadky. Táto bábkoherecká časť spájala všetky tri dni prehliadky do jedného celku. V rámci nej sa udeľovali ceny za herecké výkony dennej detskej poroty, zahlasovali sa ďalšie predstavenia a zároveň táto zložka prepájala súťažnú časť so sprievodnými podujatiami akými boli napríklad aj prezentácie detských knižných vydaní Slovenského vydavateľského centra v čele s Vladimírom Valentíkom, riaditeľom.

3xd pazova 2015 005

Ceny v slávnostnom závere prehliadky udeľovali Libuška Lakatošová, predsedníčka Organizačno-správnej rady 3xĎ, Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku a Anna Tomanová Makanová, predsedníčka NRSNM.

3xd pazova 2015 006

Aj toho roku sa na 3xĎ pokračovalo so zaužívanou praxou, aby časť detí – účastníkov bola ubytovaná v Starej Pazove. Bola to ideálna príležitosť, aby sa tieto deti priamo zúčastnili v práci detskej poroty ako aj v moderátorsko-animátorskej zložke prehliadky. Zároveň mali možnosť pozrieť si väčšinu divadelných predstavení svojich mladých kolegov a najmä lepšie sa spoznať a kamarátiť.

3xd pazova 2015 007

A teraz slovko, dve o najúspešnejších. Tretiu cenu a bronzovú plaketu získali žiaci ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy za predstavenie Cesta ku šťastiu v réžii Aničky Balážovej a Ivana Ječmena; druhú cenu a striebornú plaketu získali mladučkí Petrovčania zo Slovenského vojvodinského divadla za predstavenie Kde bolo, tam bolo… v réžii Daniely Legíňovej-Sabovej.

3xd pazova 2015 008

Prvú cenu a zlatú plaketu získali talentovaní Pivničania – členovia Ochotníckeho divadla Janka Čemana a Základnej školy 15. októbra za predstavenie Pes Jeana Labadieho v réžii Petra Hudáka, v ktorom režijne spolupracovali i profesorky Vesna Kámaňová a Jarmila Čobrdová. Divadelné predstavenie mladučkých Pivničanov sa teda stalo laureátom prehliadky a okrem toho, že bolo odmenené i Cenou NRSNM – kovovou soškou umelkyne Miry Brtkovej, na rok odcestuje na Slovensko, kde sa zúčastní 45. ročníka celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá priadka v Šali.

3xd pazova 2015 009
 
Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny na toto podujatie vyčlenila 291,982,00 dinárov.

Laureátov – Pivničanov fotografovala Anna Lešťanová, redaktorka Hlasu ľudu a fotoarchív NRSNM