Návšteva strednej zdravotníckej školy

8. júna 2015 v mene NRSNM navštívili Strednú zdravotnícku školu 7. apríla v Novom Sade, na ktorej sa od školského roku 2012/2013 vyučuje aj po slovensky, predsedníčka Výkonnej rady NRSNM Katarína Melegová Melichová, podpredseda VR NRSNM Pavel Marčok a koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová.

S riaditeľkou školy Aleksandrou Ber Božić hovorili o organizačných otázkach pre žiakov, ktorí navštevujú vyučovanie po slovensky.