Deň 7. septembra 2023

Výsledky výzvy VPV

Behom mája roku 2023 Výbor pre vzdelávanie NRSNM vypísal Výzvu na finančnú podporu školám a združeniam, ktoré majú vo svojom okruhu pôsobenia vzdelávanie po slovensky.             V pondelok, 04. 09. zasadal on line komisia, ktorá doniesla návrh a VPV elektronicky odsúhlasil s návrhom na…

LITERÁRNA SÚŤAŽ

na poviedku a báseň pre deti Výbor pre kultúru NRSNM Slovenské vydavateľské centrum a redakcia časopisu Zornička vypisujú LITERÁRNU SÚŤAŽ na poviedku a báseň pre deti Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané heslom. Rozlúštenie hesla treba doložiť v dodatočnej…

28. Petrovské dni divadelné

V Slovenskom vojvodinskom divadle v Báčskom Petrovci sa 3. septembra 2023 začali 28. Petrovské dni divadelné v rámci zaznamenávania 20. výročia tejto našej profesionálnej inštitúcie. Otvorená bola výstava fotografií 20 rokov s divadlom – Portréty Vahida Cifrića. V rámci oficiálnej časti sa prihovorili riaditeľka SVD…

Výsledky

Súbehu na udeľovanie finančných prostriedkov na optimálne vytvorenie podmienok pre ochotnícku činnosť a pre činnosť a aktivity slovenských inštitúcií, spolkov a združení v Srbsku v roku 2023 ROZHODNUTIE – VYZVA

Výsledky

Súbehu na udeľovanie finančných prostriedkov na optimálne vytvorenie podmienok pre ochotnícku činnosť a pre činnosť a aktivity slovenských inštitúcií, spolkov a združení v Srbsku v roku 2023 Komisia na udeľovanie finančných prostriedkov na optimálne vytvorenie  podmienok pre ochotnícku činnosť slovenských inštitúcií, spolkov a združení v Srbsku…