Súbehu na udeľovanie finančných prostriedkov na optimálne vytvorenie podmienok pre ochotnícku činnosť

pre činnosť a aktivity slovenských inštitúcií, spolkov a združení v Srbsku

v roku 2023

Komisia na udeľovanie finančných prostriedkov na optimálne vytvorenie  podmienok pre ochotnícku činnosť slovenských inštitúcií, spolkov a združení v Srbsku a  na udeľovanie finančných prostriedkov slovenským mimovládnym organizáciám a mládežníckym zduženiam pre činnosť a aktivity na rok 2023 Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM v zložení Miroslav Jurica, Miroslav Tomáš, Tatiana Vujačićová a Ján Sklabínsky ktorá zasadala dňa 04. septembra 2023 v Novom Sade, hodnotila 49 žiadostí a navrhla rozdelenie prostriedkov určených plánom a programom Výboru pre úradné používanie jazyka a písma na rok 2023 v hodnote 2.326.000,00 rsd.

Výsledky hodnotenia a návrh na rozdelenie prostriedkov komisie, Výbor pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM schválil väčšinou hlasov na svojej 3. elektronickej schôdzi, ktorá sa uskutočnila od dňa 04.09.2023 do 06.09.2023.

ROZHODNUTIE – VYZVA