Výsledky výzvy VPV

Behom mája roku 2023 Výbor pre vzdelávanie NRSNM vypísal Výzvu na finančnú podporu školám a združeniam, ktoré majú vo svojom okruhu pôsobenia vzdelávanie po slovensky.

            V pondelok, 04. 09. zasadal on line komisia, ktorá doniesla návrh a VPV elektronicky odsúhlasil s návrhom na rozdelenie prostriedkov:

Zoznam predložených žiadostí na Výzvu VPV NRSNM na rok 2023

Žiadateľ Názov projektu Žiadaná suma Schválená suma
1. ŠOSO Milan Petrović, Nový Sad Technické vybavenie vysunutého oddelenia v slovenskej reči 30.000,00 iné zdroje

/tlačiareň

2. Združenie žien Jánošíčanka 200 rokov prichádzky Slovákov do Jánošíka – manifestácia Deň višni 90.000,00
3. MOMS Selenča Hosťovanie slovenského divadelného predstavenie pre deti z Nadlaku 80.000,00 80.000,00
4. Slovenský evanjelický a.v. cirkevný zbor v Padine Vzdelávanie detí, mládeže a dospelých v Slovenskom evanjelickom a.v. cirkevnom zbore v Padine 200.000,00 iné zdroje
5. ZŠ mladých pokolení v Kovačici Tlačiareň 65.000,00 iné zdroje

/tlačiareň

6. Asociácia slovenských pedagógov Internetové vydanie periodika Čaroslov číslo 16 ročník XI. 40.000,00 40.000,00
7. Asociácia slovenských pedagógov Vypracovanie učebných osnov zo slovenského jazyka s prvkami národnej kultúry pre stredné školy 288.000,00 iné zdroje

VPV

8. ZŠ hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove Tvorba Kataríny Hricovej – poetka a spisovateľka 60.200,00 60.000,00
9. ZŠ Jána Čajaka v Báčskom Petrovci Modernizácia vzdelávaco-výchovnej práce v slovenskom jazyku 170.000,00 iné zdroje
10. ZŠ maršala Tita v Padine 30 výročie festivalu Pieseň je naša radosť 110.000,00 60.000,00

Komisia:

Ján Pavlis

Tatiana Bovdišová

Anička Bírešová

Janko Havran

odluka