28. Petrovské dni divadelné

V Slovenskom vojvodinskom divadle v Báčskom Petrovci sa 3. septembra 2023 začali 28. Petrovské dni divadelné v rámci zaznamenávania 20. výročia tejto našej profesionálnej inštitúcie. Otvorená bola výstava fotografií 20 rokov s divadlom – Portréty Vahida Cifrića. V rámci oficiálnej časti sa prihovorili riaditeľka SVD Vierka Krstovská, v pokračovaní – Alma Rizvanovićová, osobitná poradkyňa ministerky kultúry, Michal Hataľa, člen Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec a Dušanka Petráková, predsedníčka NRSNM, ktorá vyzdvihla, že je Slovenské vojvodinské divadlo ako inštitúcia vzácnym pilierom našej národnostnej kultúry, ktorá prispieva k zachovávaniu tradície a identity slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku a zároveň patrí medzi tie inštitúcie, ktoré podľa Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny majú osobitný význam

V umeleckej časti slávnostného otvorenia pod názvom Milujem divadlo, pod ktorú sa autorsky podpísal Michal Babiak, vystúpili režiséri, ktorí spolupracovali so SVD: Ľuboslav Majera, Emil Spišák, Jano Čáni, Radoje Čupić, Monika Necpálová, Richard Sanitra, Svetlana Gašková, Alexander Bako a Michal Babiak. Túto časť program spevom spestrila skvelá sólistka Katarína Kalmárová.

V pokračovaní bola premiéra SVD Kamenný chodníček Ferka Urbánka v réžii Emila Spišáka zo Slovenskej republiky a v dramaturgii Michala Babiaka, ktorý mal aj návrh scény, kostýmov, textov piesní a hudobnú dramaturgiu. V tejto známej ľudovej veselohre vystúpili Zdenko Kožík, Marijan Pavlov, Marína Baková, Katarína Kalmárová, Andrej Matúš a Mária Koruniaková. Dramatik Ferko Urbánek patrí medzi najhrávanejších slovenských predprevratových autorov nielen na Slovensku, ale aj v prostredí slovenskej Dolnej zeme. Bol to vzdelaný a rozhľadený autor a prostredníctvom jednotlivých jeho postáv možno identifikovať isté odkazy, čiže echo na taliansku ľudovú komédiu – commediu dellʾarte, ktorá si od čias renesancie dobýjala kultúrnu Európu a dostala sa tak až po Urbánka. Príbeh o láske Adama Brezovského a peknej Evuške z kamenného mlyna, o starých hnevoch, nedorozumeniach ilustrovaných ľudovými spevmi stvárnil výborný herecký kolektív.

V rámci 28. Petrovských dní divadelných vystúpi Divadlo Andreja Bagara z Nitry, Divadlo Jozefa Gregora Tajovského zo Zvolena, Rusínske národné divadlo Petra Ruzniča Ďaďu z Ruského Kereskúra, Divadlo Akadémie umení v Banskej Bystrici, Národné divadlo Sterija – profesionálna scéna v rumunskom jazyku z Vršca a Spišské divadlo zo Spišskej Novej Vsi. Podujatie podporila i Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny.