Literárna súťaž žiakov základných a stredných škôl Čo dokáže pekné slovo

Výbor pre kultúru NRSNM a Slovenské vydavateľské centrum, Báčsky Petrovec

vypisujú

S Ú B E H

na žiacke literárne práce (próza a poézia)

Téma je voľná.

Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané menom a priezviskom a uvedeným kontaktom. Literárne práce bude hodnotiť komisia, ktorá udelí ceny v dvoch kategóriách – žiakov základných škôl od 5. do 8. ročníka a žiakov stredných škôl a gymnázií. Súbeh je otvorený do 1. novembra 2023. Práce treba zaslať na adresu: NRSNM, Bulvár Mihajla Pupina 1/4, 21000 Nový Sad, s poznámkou Na súbeh žiackych prác.