Mesiac september 2022

Zasadala Komisia pre štipendiá

Vo štvrtok 8.septembra prostredníctvom Zoom platformy zasadala Komisia pre štipendiá NRSNM. Komisaia jednoznačne odsúhlasila, aby sa rozpísala výzva na udelenie finančnej podpory pre žiakov stredných škôl zapísaných do tried s vyučovacím jazykom slovenským. Podmienky výzvy a prihlasovacie tlačivo si prevezmete…

Závery z 30. zasadnutia NRSNM

Pridelenie mandátu Viere Miškovicovej закључак-záver Ukončenie mandátu Libušky Lakatošovej закључак-záver 1 Ukončenie mandátu Libušky Lakatošovej закључак-záver 2 Rozhodnutie o voľbe predsedu NRSNM одлука о избору председника

Z 30. zasadnutia NRSNM

Dňa 1. septembra 2022 so začiatkom o 18. hodine v Ústave pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade sa uskutočnila 30. schôdza Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Po schválení programu rokovania a schválení rozhodnutia o oprávnení podpredsedníčky Tatiany Vujačićovej NRSNM…