Zasadala Komisia pre štipendiá

Vo štvrtok 8.septembra prostredníctvom Zoom platformy zasadala Komisia pre štipendiá NRSNM. Komisaia jednoznačne odsúhlasila, aby sa rozpísala výzva na udelenie finančnej podpory pre žiakov stredných škôl zapísaných do tried s vyučovacím jazykom slovenským. Podmienky výzvy a prihlasovacie tlačivo si prevezmete tu

PRIHLÁŠKA NA ŠTIPENDIUM

subeh SŠ