Месец септембар 2022.

Одлуке са 30. седнице НССНМ

Додела мандата Вјери Мишковиц закључак-záver Престанак мандата Љибушки Лакатош закључак-zaver-1-1 Престанак мандата Љибушки Лакатош закључак-záver 2 Одлука о избору председника НССНМ одлука о избору председника

Са 30. седнице НССНМ

Дана 1. септембра 2022. године са почетком у 18 часова у Заводу за културу војвођанских Словака у Новом Саду, одржана је 30. седница Националног савета словачке националне мањине. Након усвајања програма састанка и усвајања одлуке о овлашћењу Татјане Вујачић, потпредседнице…