Mesiac september 2022

Rozdelenie štipendií pre stredné školy

V pondelok, 26.09. 2022 v staropazovskej základnej škole zasadala Komisia pre štipendiá. Na zasadnutí sa analyzovalo 45 prihlášok žiakov stredných škôl s vyučovacím jazykom slovenským na finančnú podporu Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v školskom roku 2022 Z prihlásených 30…

Prehliadka slovenských ľudových piesní Cez Nadlak je…

V rumunskom Nadlaku od 23. – 25. septembra 2022 prebiehala 22. prehliadka slovenských ľudových piesní Cez Nadlak je…, na ktorej sa už tradične stretajú speváci z Maďarska, Srbska a Rumunska a súťažia v prednese slovenských ľudových piesní v troch vekových…

Podpísaná Dolnozemská dohoda

V rumunskom Nadlaku sa 19. septembra 2022 podpísala už tradične Dolnozemská dohoda o spolupráci v oblasti vzdelávania a kultúry medzi strešnými organizáciami Slovákov v Maďarsku, Rumunsku a Srbsku. Spoločných 19 projektov sa podá na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí…

Výbor pre kultúru NRSNM

Slovenské vydavateľské centrum a redakcia časopisu Zornička vypisujú LITERÁRNU SÚŤAŽ na poviedku a báseň pre deti Práce treba zasielať v troch exemplároch podpísané heslom. Rozlúštenie hesla treba doložiť v dodatočnej obálke spolu s rukopisom. Literárne práce bude hodnotiť komisia, ktorá…

Literárna súťaž Nového života

Výbor pre kultúru Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku, Slovenské vydavateľské centrum a Redakcia mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život vypisujú súťaž o najlepšiu prózu, básnický cyklus a literárnu esej. Súťaž je anonymná a rukopisy treba zaslať v troch výtlačkoch pod značkou. Rozlúštenie…