11. Dolnozemský seminár pre vedúcich folklórnych kolektívov

V dňoch od 14. do 17. augusta 2014 v priestoroch Internátu a Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci prebiehal 11. Dolnozemský seminár pre vedúcich folklórnych kolektívov pre účastníkov zo Srbska, Rumunska a Maďarska na základe podpísanej dohody medzi týmito štátmi.

Seminár zorganizoval Výbor pre kultúru – menovite Komisia pre činnosť na zachovávaní a zveľadení ochotníckych spolkov a združení slovenskej tradičnej kultúry Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v čele s Valentínom Michalom Grňom a za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

seminar 002

Zoskupil vyše 30 účastníkov zo 14 slovenských vojvodinských prostredí: Selenče, Pivnice, Lalite, Silbaša, Báčskeho Petrovca, Kulpína, Kysáča, Nového Sadu, Erdevíka, Padiny, Jánošíka, Hajdušice, Kovačice, súboru Krajan – Vojvodina ako i chorvátskeho Iloka a rumunského Nadlaku. Lektormi seminára boli taneční a hudobní pedagógovia zo Slovenska Mgr. art. Ján Michálik, Mgr. Ján Paprčka a Katarína Sládečková.

seminar 003

Choreografické sústredenie vrcholilo v nedeľu 17. augusta 2014 ukážkovou generálkou, na ktorej  nadovšetko vytrvalí mladí tanečníci a hudobníci predviedli výsledky trojdňovej práce. Keď ide o choreografickú zložku seminára, vedúci sa tematicky zamerali predovšetkým na rozcvičovacie techniky, metodiku a choreografické spracovanie ľudového tanca.

seminar 004

Na všetky tieto témy si ako príklad ukázali tance spod Poľania – na čardáš, párový tanec krútivý, dievčatá sa naučili ženské koleso a chlapci takzvané rozkazovačky s cifrovaním. Účastníci si s neskrývanými sympatiami schvaľovali spôsob práce odborníkov zo Slovenska a zasa odborníci seminár hodnotili veľmi pozitívne. Hlavne preto, že bola obrovská chuť a záujem zo strany všetkých účastníkov, ktorí boli disciplinovaní a šikovní. Podľa slov magistra umenia Jána Michálika i lektori sa od účastníkov mali čo naučiť: keď je prítomná snaha a keď všetci držia spolu, v jednote je teda nenahraditeľná sila.

seminar 005

Zvlášť treba spomenúť orchester, ktorý počas trvania seminára pracoval až do ranných hodín a v neposlednom rade i to, že sa v rámci tohto tvorivého podujatia všetci navzájom nielen učili, ale i krásne kamarátili.

seminar 006

Diplomy a Ďakovné listy účastníkom a prednášateľom seminára v rámci malej slávnosti v jedálni internátu v posledný deň udelila predsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM Zdenka Valentová Belićová.

seminar 007

seminar 008

seminar 009