Slovenské ľudové remeselníctvo na Dolnej zemi

V Žiackom domove Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci sa uskutočnil spoločný dolnozemský projekt pre žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom slovenským z Maďarska z Békešskej Čaby, z Rumunska z Nadlaku a zo Srbska z Jánošíka a Šídu.

Cieľom tábora je zachovanie jazyka i národnej identity komunikáciou v materčine, prostredníctvom slovenskej ľudovej piesne,  prezentovaním starých slovenských ľudových remesiel a gastronómie ako i  prezentovaním slovenského ľudového kroja.

remeslo 002

Účastníkom tohtoročného tábora bola od 18. – 21. augusta ponúknutá návšteva Galérie Zuzky Medveďovej a najstaršieho domu v Báčskom Petrovci, prezentovaný bol selenčský kroj a obliekli sa dva páry do kroja mladuchy a ženícha, vyskúšali sa v štrikovaní ženskej obuvi, v maľovaní a v tkaní v dielni Zlaté remeslá. Žiaci z divadelnej odbočky Petrovská družina im zahrali divadelné predstavenie Paťa a piráti, hudobník Samuel Kováč odpezentoval a naučil návštevníkov tábora niekoľko slovenských ľudových piesní. Žiaci sa vyskúšali vo varení a degustácii halušiek, geledíň a rezancov a voľný čas venovali rekreácii na kúpalisku Petroland.

remeslo 003

Gestorom podujatia je Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Asociácia slovenských pedagógov za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá.

remeslo 003a

remeslo 003b

remeslo 004

remeslo 005