X. Letný zborový kemp

V organizácii Asociácie slovenských pedagógov v dňoch od 14. do 16. augusta 2014 prebiehal X. Letný zborový kemp, ktorý sa uskutočnil v zborovej sieni slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Báčskom Petrovci.

Organizátorkou kempu od začiatku je Anna Medveďová, profesorka hudobnej kultúry na Gymnáziu Jána kollára so žiackym domovom. Tohto roku prednášateľom bol Prof. Paed.Dr. Milan Pazúrik, CSc. dlhoročný uznávaný profesor na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici a zároveň i dirigent viacerých úspešných speváckych zborov v Slovenskej republike.

zbor 002

Cieľom sústredení je zachovávať a zveľaďovať zborový spev v slovenských prostrediach – v školách, cirkvi a celkove zvyšovať kvalitu spevu v slovenskom jazyku na Dolnej zemi. Mal teoretickú a praktickú časť. V didakticko–metodickej časti sa hovorilo na témy organizovania zborov, o výbere a analýze zborových partitúr vhodných pre daný zbor. Obsahová náplň praktickej časti kempu bola zameraná na hlasovú výchovu, hlasovú rozcvičku, hlasové modely, metodiku, nácvik hlasov, na dirigentskú techniku a dirigentské praktikum. Spracovali sa skladby rôzných druhov – od ľahších, cez folklórne, sakrálne a svetské skladby. Osožná bola zvlášť praktická časť, ktorá sa realizovala s cirkevným spevokolom z Báčskeho Petrovca, keď sa aj praktický poukázalo na možnosti viacej koncepcií jednej skladby v podaní niekoľkých dirigentov.

zbor 003

Počas sústredenia sa účastníci kempu zaoberali aj problémami v práci so speváckymi zbormi vo svojich prostrediach a možnosiach ich vylepšenia, otázkami marketingu a manažmentu v zbore. Profesorka Mariena Stankovićová Kriváková hovorila o organizácii Stretnutia slovenských vojvodinských zborov, upresnili sa kritériá pre výber skladieb a spresnil sa dátum stretnutia. V piatok večer časť frekventantov kempu odcestovala do Selenče a užila si príjemný večer na skúške členov Orchestríka, s ktorým pracuje Leonóra Súdiová, čo môže byť podnetom pre prácu aj s inými ansamblami.

zbor 004

Na tohtoročnom Letnom zborovom kempe sa zúčastnilo 15 frekventantov hudobných odborníkov, kantorov a študentov hudby. Ochotu zúčastniť sa na zborovej skúške vyjadrili až 39 členovia petrovského cirkevného spevokolu a členky komorného zboru Musica viva.

Odborné zdokonaľovanie sa uskutočnilo vďaka fianačnej podpore Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny a v priestoroch evanjelického cirkevného zboru v Báčskom Petrovci.

Anna Medveďová