10. Dolnozemský seminár pre vedúcich folklórnych kolektívov

V dňoch od 14. do 17. augusta 2013 v Báčskom Petrovci prebiehal 10. Dolnozemský seminár pre vedúcich folklórnych kolektívov. Zoskupil 21 účastníkov z 11 našich slovenských prostredí: Nového Sadu, Selenče, Pivnice, Lalite, Erdevíka, Aradáča, Padiny, Jánošíka, Vojlovice, Hajdušice, Dobanoviec a chorvátskeho Iloka. Aj napriek tomu, že tentoraz seminár niesol prívlastok dolnozemský, žiaľ, nezúčastnili sa ho pozvaní frekventanti z Maďarska a Rumunska.

Lektormi boli taneční a hudobní pedagógovia: Jana Krígovská, Juraj Bajús a Martin Urban zo Slovenska. Pracovalo sa v telocvični Gymnázia Jána Kollára a v útulných priestoroch petrovského Etno domu Aróma. V rámci tohto nadovšetko tvorivého podujatia sa všetci prítomní navzájom nielen učili, ale i krásne kamarátili.

folklor002

Seminár vrcholil dňa 17. augusta 2013 generálkou, na ktorej, ako zdôraznil vedúci seminára pán Urban, zámerom bolo poukázať na proces tvorby od zdrojového materiálu, jeho pochopenie, spracovanie, modelovanie, výber a štruktúru tak, aby zodpovedal princípom rôznych stupňov štylizácie. Frekventantom bolo poukázané ako vlastne pracovať s materiálom, interpretom a ako aby vlastne v konečnom dôsledku celok bol dobrý. Nebolo snahou dosiahnuť perfektnú interpretačnú schopnosť. Dôležité bolo poukázať na procesy tak, aby ich účastníci mohli používať vo svojich prostrediach.

folklor003

V rámci generálky – prezentácie seminára – účastníci predstavili rôzne slovenské regióny, ktoré si naštudovali počas seminára – Kysuce (tanec Z turzovských kopaníc – Pozabívaj Janíčko…), Lehotu (tanec Gajdujte gajdence…), hudobné číslo zo Šumiaca, tiež spevy z Lalite a tance z Vojvodiny – Iloka, Lalite, Pivnice, Selenče a Jánošíka.

folklor004

Orchster bol v skutočne silnom zložení. Na husliach hrali: Leonóra Súdiová a Juraj Súdi ml. zo Selenče, Ivan Šandor z Iloka a Ivana Ivaničová z Vojlovice, na harmonike – Juraj Súdi st. zo Selenče, na cimbale Vladimír Kolárik z Vojlovice, na viole Jozef Kovacs z Vojlovice a na kontrabase Janko Tomek z Padiny, Vladko Miksád z Iloka a Emil Ranc z Vojlovice.

folklor005

Do spevácko-tanečnej zložky seminára boli zapojení: Daniela Greksová a Paulína Čapeľová z Dobanoviec, Tatiana Žihlavská a Miroslav Pap z Pivnice, Danica Vŕbová a Vladimír Hraško z Hajdušice, Katarína Mosnáková z Jánošíka, Denis Rybár a Marína Šimeková z Lalite, Andrej Ďurík a Valentína Gašparová z Erdevíka, Michal Zorňan z Nového Sadu, Katarína Viergová z Aradáča, Jarmila Mudrochová a Anna Šandor Miksádová z Iloka.

folklor006

Na záver seminára diplomy účastníkom a ďakovné listy lektorom udelil podpredseda NRSNM Vladimír Valentík, ktorý zároveň vzdal vďaku p. Martinovi Urbanovi, ktorý tento seminár vedie od samého začiatku doteraz. Seminár má ináč dobré meno vo folklórnych kruhoch nielen u nás, ale i na Slovensku.

folklor007

Dolnozemský seminár pre vedúcich folklórnych kolektívov finančne podporili: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave a NRSNM.

folklor008

folklor009

folklor010