9. Letný zborový kemp

V Báčskom Petrovci v dňoch od 19. do 21.augusta 2013 v organizácii Asociácie slovenských pedagógov prebiehal 9. Letný zborový kemp. Zúčastnili sa ho účastníci z Kulpína, Selenče, Bingule, Zreňanina, Starej Pazovy, Starej Pazovy, Báčskeho Petrovca a Nadlaku.

Pracovné dielne mali na starosti profesori hudobnej kultúry Anna Medveďová, Mariena Stankovićová-Kriváková a PaedDr. Juraj Súdi. Svoje poznatky a skúsenosti z oblasti cirkevnej zborovej hudby preniesol i organista a dirigent zo Slovenska BcA. Vladimír Kopáčik.

zbor002

Na tohtoročnom kempe spolupracovali kantori, dirigenti a študenti hudby, čo je krásnym príkladom ako sa ASP snaží podporiť všetky formy zborových zoskupení a pomôcť im z didakticko-metodickej stránky.

zbor003

Zaujímavosťou na kempe boli i pracovné skúšky cirkevných spevokolov z B. Petrovca a B. Palanky, s ktorými pracujú MgA. Janko Siroma a Vladimír Kováč. Frekventanti kempu mali príležitosť navzájom diskutovať o problematike práce so speváckymi zbormi. Účastníci si spolu so svojimi metodikmi upresnili a spracovali skladby, ktoré predvedú na Stretnutí vojvodinských slovenských zborov 9. novembra 2013.

Okrem Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí v Bratislave toto podujatie podporila i NRSNM.