V ústrety Stretnutiu v pivnickom poli

Dňa 15. augusta 2013 v Obci Báčska Palanka sa uskutočnilo prvé konštitutívne zasadnutie Organizačno-správnej rady 48. Stretnutia v pivnickom poli.

Predsedníčkou tohto telesa sa stala Miroslava Šolaja, náčelníčka pre spoločenskú činnosť v Báčskopalanskej obci a členmi sú: Anna Chrťanová Leskovac, podpredsedníčka Výboru pre kultúru NRSNM, Milina Sklabinská, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov a Valentín Michal Grňa, predseda SKUS Pivnica. Na schôdzi bola prítomná aj predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová. V rámci prvej pracovnej schôdze Organizačno-správnej rady sa určil predovšetkým termín tohto festivalu, ktorý bude prebiehať v dňoch od 25. do 27. októbra 2013.

Podľa Zmluvy o vzájomných právach a povinnostiach zakladateľov a organizátorov tohto festivalu, podpísanej 11. júna 2013 v Obci Báčska Palanka, nový model organizácie festivalu priniesol štyri novoutvorené telesá: Organizačno-správnu radu, Programovú radu, koordinátora festivalu a Realizačný výbor. Organizačno-správna rada je už vymenovaná a čoskoro sa určí i koordinátor festivalu, ktorého angažuje Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov. Prípravy na pivnický festival už teda bežia naplno.