10. Seminar za umetničke rukovodioce folklornih kolektiva

U periodu od 14. do 17. avgusta 2013. god. u Bačkom Petrovcu je bio održan 10. Seminar za umetničke rukovodioce folklornih kolektiva. Okupio je 21 učesnika iz 11 naših slovačkih sredina: Novog Sada, Selenče, Pivnica, Lalića, Erdevika, Aradca, Padine, Janošika, Vojlovice, Hajdučice, Dobanovaca i hrvatskog Iloka. Bez obzira što je ove godine nosie epitet „sa tzv. Donje zemlje“, na žalost, u rad se nisu uključili pozvani učesnici iz Mađarske i Rumunije.

Predavači su bili plesni i muzički pedagozi: Jana Krigovska, Juraj Bajus i Martin Urban iz Slovačke Republike. Radionice su se odvijale u fiskulturnoj sali Gimnazije „Jan Kolar“ i u prijatnim prostorima Etno doma „Aroma“. Učesnici ne samo da su puno toga naučili, nego su se i lepo zabavljali i družili.

folklor002

Seminar je kulminirao dana 17. avgusta 2013. generalnom probom, na kojoj je kraće uvodno obrazloženje podneo vođa tima – g. Urban. Po nejmu fokus seminara je bio na procesu izgradnje od prvobitnog, izvornog materijala, postepeno njegovo poimanje, obrada, izbor i struktura. Sa ciljem da odgovara principima raznih stepena stilizacije. Učesnicima je pokazano kako da obrađuju materijal, interpretatore i kako da u na kraju celina postane dobra. Nije se težilo perfekciji interpretacije. Važno je bilo da se upozori na ove procese tako da učesnici mogu da ih koriste u svojim sredinama.

folklor003

U okviru generalne probe – prezentacije seminara – učesnici su se predstavili sa nekoliko slovačkih regiona, koje su uvežbali tokom trajanja seminara – Kisuce (igre „Pozabivaj janičko…“), Lehotu (igre „Gajdujte gajdence…“), muzičku tačku iz mesta Šumiac, pesme iz Lalića i igre iz Vojvodine – Iloka, Lalića, Pivnica, Selenče i Janošika.

folklor004

Sastav desetočlanog orkestra je bio sledeći: violine – Leonora Suđiova i Juraj Suđi ml. iz Selenče, Ivan Šandor iz Iloka i Ivana Ivaničova iz Vojlovice, harmonika – Juraj Suđi st. iz Selenče, cimbal – Vladimir Kolarik iz Vojlovice, viola – Jožef Kovač iz Vojlovice i kontrabas – Janko Tomek iz Padine, Vlatko Miksad iz Iloka i Emil Ranc iz Vojlovice.

folklor005

U muzičko-plesni segment seminara su bili uključeni: Daniela Greksova i Paulina Čapeljova iz Dobanovaca, Tatiana Žihlavska a Miroslav Pap iz Pivnica, Danica Vrbova i Vladimir Hraško iz Hajdučice, Katarina Mosnakova iz Janošika, Denis Ribar i Marina Šimekova iz Lalića, Andrej Đurík i Valentina Gašparova iz Erdevika, Mihal Zornjan iz Novog Sada, Katarina Viergova iz Aradca, Jarmila Mudrohova i Ana Šandor Miksad iz Iloka.

folklor006

Po završetku generalne probe 17. avgusta potpredsednik NSSNM Vladimir Valenćik je uručio diplome učesnicima i zahvalnice pedagozima seminara iz Slovačke Republike. Takođe se zahvalio g. Martinu Urbanu, koji ovaj seminar vodi od samog početka. Inače ovaj seminar je stekao dobro ime ne samo u našim slovačkim vojvođanskim folklornim krugovima neho i u Slovačkoj.

folklor007

Seminar su finansijski podržali: Ured za Slovake u inostranstvu iz Bratislave i NSSNM.

folklor008

folklor009

folklor010