Zo zasadnutia Organizačno-správnej rady 25. prehliadky 3xĎ

Na 1. zasadnutí Organizačno-správnej rady Detskej divadelnej prehliadky 3xĎ, ktoré sa uskutočnilo v Starej Pazove 21. mája 2018, prítomní boli Libuška Lakatošová, Anna Tomanová Makanová, Anna Chrťanová Leskovac, Ján Makan, Miroslav Fábry, Alexander Bako a Zdenko Uheli – členovia Organizačno-správnej rady (OSR).

Prítomní za predsedníčku OSR 25. 3xĎ zvolili Libušku Lakatošovú a termín prehliadky určili  na 1. až 3. júna 2018 v Starej Pazove. Následne sa venovali ďalším bodom rokovacieho programu. Za koordinátorku 3xĎ zvolili Mirušku Kočišovú a za umeleckého vedúceho Alexandra Baka. Predsedníčka OSR L. Lakatošová za členov tohtoročnej odbornej poroty navrhla Miroslava Fábryho, Jána Makana a Miroslava Benku. Prítomní tento návrh jednohlasne schválili.

Nasledovala informácia o prihlásených súboroch a program vystúpení na 25. Prehliadke 3xĎ. Počet prihlásených súborov bol 11 (jeden z nich ako hosťujúci – Slovenské vojvodinské divadlo a jeden mimo konkurencie – súbor Základnej školy hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy, ktorý prichystal predstavenie po srbsky. Počas zasadnutia boli kontaktované súbory z Pivnice, zo základnej školy a z Ochotníckeho divadla Janka Čemana, keďže jestvovali informácie, že majú pripravené detské divadelné predstavenia, ktoré na prehliadku neboli zaslané.

Následne bol navrhnutý finančný plán 3xĎ, ktorý prezentovala koordinátorka M. Kočišová a ktorý členovia aj schválili.  V rámci bodu Otvárací a zatvárací ceremoniál na prehliadke M. Kočišová informovala, že na otvorení 25. Prehliadky 3xĎ vystúpi Slovenské vojvodinské divadlo s inscenáciou Tilda a keď ide o zatvorenie, bude to mať na starosti režisér Jano Čáni, ktorý v rámci projektu ÚKVS má prichystané aj divadelné dielne v rámci zaznamenávania 190. výročia od narodenia Pavla Dobšinského. K tejto téme bolo plánované aj samotné zatvorenie prehliadky v predvedení malých divadelníkov.

Jedným zo sprievodných podujatí naplánované boli divadelné dielne, tiež v dohode so Slovenským vydavateľským centrom sa predstaví aj detská knižná produkcia, naplánovaný bo, aj face painting a ako aj v minulých rokoch na nádvorí SKUS h. J. Čmelíka účastníci a diváci budú mať možnosť občerstviť sa, čím by sa vyhlo odchodu detí z miesta konania prehliadky.

V rámci bodu Rôzne členovia OSR sa zmienili i o cenách, ktoré sa udeľujú na tejto prehliadke a upozornili, aby sa okrem Pravidlami stanovených cien, prichystali aj Diplomy za špeciálne  uznania, ktoré by sa súborom či jednotlivcom prípadne udelili za zložky, ktoré Pravidlami nie sú zahrnuté.

Tiež bolo upozornené, aby sa vytvorená foto dokumentácia v SKUS h. J. Čmelíka z predošlých ročníkov Prehliadky 3xĎ a preposlala do ÚKVS a NRSNM, aby pre potreby archívu zostalo svedectvo o tomto podujatí.