Súťaž zo slovenského jazyka pre stredné školy

19. mája 2018 sa na Gymnáziu Mihajla Pupina v Kovačici uskutočnila republiková súťaž zo slovenského jazyka pre žiakov stredných škôl.

sutaz-zo-sk maj 2018 002

Na súťaži sa zúčastnilo 46 žiakov z Gymnázií v Báčskom Petrovci, v Kovačici a v Starej Pazove, zo Strednej zdravotníckej školy v Novom Sade a z Ekonomickej školy v Starej Pazove.

sutaz-zo-sk maj 2018 003

Organizátori súťaže boli Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja, Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny a Vojvodinská slovakistická spoločnosť.

sutaz-zo-sk maj 2018 004

Pre žiakov, ktorí obsadili 1., 2. a 3. miesta Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny zabezpečí sedemdňový pobyt v žiackom tábore v Slovenskej republike.

Na súťaži brala účasť aj koordinátorka pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová.