Zo zasadnutia Koordinácie národnostných rád

Zasadnutie Koordinácie národnostných rád národnostných menšín sa konalo v Palate Srbija 7. februára v roku 2018.

zo-zasadnutia-koordinacie feb 2018 002

Na zasadnutí sa v mene Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zúčastnili Anna Tomanová Makanová, predsedníčka a Svetlana Zolňanová, koordinátorka pre vzdelávanie. Na schôdze Dr. Goran Bašić v mene mimovládneho sektoru a Ivan Bošnjakv mene Ministerstva štétnej správy a lokálnej samosprávy, predstavili prokekty a výskumy, koté majú za úlohu sledovať zamestnanosť predstaviteľov jednotlivých menšín v štátnych orgánoch.

Osobitná pozornosť sa venovala dynamike realizácie vzdelávacích aktivít, ktoré by mali sledovať reformu pre základné školy a gymnáziá, ktorú prítomným predstavila Svetla Zolňanová, ako predsedníčka Koordinácie pre vzdelávanie národnostných rád národnostných menšín v Srbsku.

Koordinácia požiada prijatie na Ministerstve pre vzdelávanie, vedu a technologický rozvoj za cieľom podpisovanie ďalšieho Memoranda o vydávaní učebníc pre základné a stredné školy, zladené s vynovenými programami vyučovania a učenia.

>> NA STIAHNUTIE