Návšteva z veľvyslanectva

9. februára NRSNM navštívila pani veľvyslankyňa Slovenskej republike v Belehrade, Dagmar Repčeková, ktorá iniciovala zasadnutie Komisie pre štipendiá NRSNM.

navsteva-z-velvyslanectva feb 2018 002

Okrem členov komisie, delegáciu z veľvyslanectva privítala aj predsedníčka NRSNM, Anna Tomanová Makanová a predseda Matice slovenskej v Srbsku, Ján Brtka. Stretnutie, ktoré sa uskutočnilo v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, bolo zamerané na rozdelenie odporúčaní na štipendium Vlády SR na akademický rok 2018/2019.

navsteva-z-velvyslanectva feb 2018 003

Na návrh veľvyslanectva, sa kritériá na odporúčanie štipendií dajú na posúdenie na zasadnutie Výkonnej rady a Národnostnej rady. Pri udelení odporúčaní sa budu uprednostňovať prváci a za navštevovanie slovenskej základnej a strednej školy sa navrhuje prehodnotiť systém bodovania.

Delegácia veľvyslanectva prehodnotila možnosť dovozu učebníc zo Slovenskej republike pre stredné odborné školy a koordinátorka pre vzdelávanie ozrejmila proces schvaľovania učebníc z dovozu z materskej krajiny a doterajšie skúsenosti NRSNM.